NEN3140

De veiligheid inspectie volgens NEN 3140 voor elektrische apparaten tot een nominale wisselspanning van 1000 Volt is vandaag de dag wettelijk vastgelegd. Dit houdt o.a. in dat elektrische apparaten veilig gebruikt moeten kunnen worden door een werknemer.

De frequentie van de inspectie is enigszins afhankelijk van het gebruik, de deskundigheid van de gebruiker, de omgeving en de kans op beschadiging. Praktisch gezien komt dit bijna altijd uit op een jaarlijkse inspectie.

De Best Elektrotechniek heeft deskundig en vakbekwame personen in het team die de visuele inspectie en een meting onderworpen inspectie uitvoeren op de elektrische apparaten.

Na een inspectie wordt eerst een keuringsrapport opgesteld. Aan de hand van dit keuringsrapport en overleg met de opdrachtgever over de kosten voor reparatie zullen de gebreken worden verholpen. Nadat alle elektrische apparaten voldoen en voorzien zijn van een goedkeuringsticker wordt een goedkeuringsrapport opgesteld.

NEN1010

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilig gebruik en veilig houden van de elektrische installatie in zijn/haar werkgebied. Dit kan zijn in een bedrijf maar net zo goed in een winkel of horeca gelegenheid. Periodiek moet hier een inspectie aan onderworpen worden. Dit kan geëist worden door een arbeidsinspectie maar net zo goed door een verzekeringsmaatschappij.

In een inspectie wordt nagegaan of
-de omstandigheden waaronder de installatie functioneert ook gemaakt zijn voor die omstandigheden.
-de installatie voldoet aan de normen, zoals geldend tijdens opzet.
-gebreken en/of defecten aanwezig zijn.
-de veiligheid van de installatie gewaarborgd is.

De Best Elektrotechniek verzorgt deze visuele inspectie en een meting onderworpen inspectie. Na een inspectie wordt eerst een keuringsrapport opgesteld. Aan de hand van dit keuringsrapport en overleg met de opdrachtgever over de kosten voor aanpassing zullen de punten worden verholpen. Nadat de installatie voldoet wordt een goedkeuringsrapport overhandigd.