Volgens het Arbo besluit is het verplicht om noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats waar werknemers bezig zijn. Dit kan zowel in een industrie, winkel, horeca of kantoorgebied zijn. Een betrouwbare noodverlichting installatie is zeer belangrijk wanneer mensen met spoed een gebouw snel en veilig moeten verlaten.

De Best Elektrotechniek projecteert, levert en monteert al jaren betrouwbare noodverlichting installaties die voldoen aan de normen zoals gesteld in de NEN-EN 1838 en aanduidingen volgens de NEN6088.

Daarnaast is een werkgever of eigenaar van een noodverlichting installatie verplicht zijn/haar installatie jaarlijks te laten onderhouden/inspecteren omdat noodverlichting onder een veiligheidsinstallatie valt.

De Best Elektrotechniek is tevens onderhoudsdeskundige en voert vakkundige inspecties uit op bestaande noodverlichtinginstallaties. Na een inspectie wordt eerst een keuringsrapport opgesteld. Aan de hand van dit keuringsrapport en overleg met de opdrachtgever over de kosten voor aanpassing zullen de punten worden verholpen. Nadat de installatie voldoet zal een goedkeuringsrapport worden overhandigd.